# حسی_بنام_عاشقی

" یلدای زیبا... یاد لحظات دوستانه ی آرامبخش روح مان... باشیم. "

اگر اسم این حسی که به تو دارم... عشق است...: هیچوقت قبلاَ عاشق نبوده ام...                                                                                                            رضا براهنی ----- خدایا... تمام حرفهای جهان به یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید