" تو بخند، نوروز است... "


با نوای خوش باران، تو بخند، نوروز است...

همره مرغ غزلخوان، تو بخند، نوروز است...

راز پنهان بگشوده است شقایق، بنگر...

آمده سنبل و ریحان، تو بخند، نوروز است...

بار اندوه، بسوزان، که خجسته است بهار...

گرچه باشد به هزاران، تو بخند، نوروز است...

شهد گل، نوش به پروانه، زمستان بگذشت...

جامها پر به بهاران، تو بخند، نوروز است...


سرخوش از باد، به رقص آمده لبخند به لب...

شاخه در جنگل گیلان، تو بخند، نوروز است...

باز کن پنجره ی دل، گل عشق آمده است...

با دو صد بوسه به یاران، تو بخند، نوروز است...

شاد و پیروز به آهنگ سفر، رخت ببند...

در بهار آمده ایران، تو بخند، نوروز است...

در بهاری که شود خلق به دست من و تو...

می رسد خنده فراوان، تو بخند، نوروز است...

                                                                     م ـ رضا بر گ بیدی فروردین 1389
                                                                        وبلاگ درختان سخت ریشه
 
/ 0 نظر / 12 بازدید